Správa bytového fondu města Vítkova

Organizace se zabývá správou a údržbou obecních domů, bytů a nebytových prostor ve městě a přilehlých obcích. Další činností organizace je výroba a dodávka tepla a teplé vody a činnosti s tímto související.

Logo Vítkova
Náhled služby

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Účelem zřízení příspěvkové organizace je hospodářské využívání domovního fondu města Vítkova.
Zřizovatel organizace: Město Vítkov
Datum zřízení: 1. 1. 1992
  • správa svěřeného majetku dle dispozic vlastníka,
  • uzavírání nájemních smluv dle rozhodnutí rady města,
  • inkaso nájemného včetně vymáhání nedoplatků, vymáhání dalších pohledávek plynoucích z předmětu činnosti Správy bytového fondu města Vítkov, podávání výpovědí z nájmu bytu a nebytových prostor při existenci zákonných výpovědních důvodů a vedení soudních řízení o přivolení k výpovědi
  • zprostředkování všech služeb spojených s provozem domů, zajištění vyúčtování poskytovaných služeb dle platných vyhlášek, zajišťování údržby a oprav majetku, včetně výběru dodavatele,
  • provádění vyúčtování nákladů spojených s provozem tepelných zdrojů,
  • výroba a rozvod tepla ve veřejném zájmu dle zákona č.458/2000 Sb.,
  • výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, realizována ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW,
  • podávání žádostí na zrušení trvalých pobytů

Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost podle čl. III bodu 1 této zřizovací listiny za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele.

  • správa a údržba nemovitostí,

Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti.

Informace ke zpracování osobních údajů si můžete přečíst v tomto dokumentu.

Ohlášení závad

Setkali jste se s poruchou nebo závadou? Nahlaste ji pomocí našeho formuláře.