Informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Název

Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu:

Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace
Opavská 21
749 01 Vítkov

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 – 11:30 / 12:30 – 16:00
Středa:   8:00 – 11:30 / 12:30 – 16:00

Telefon:

+420 556 300 277

Adresa internetové stránky:

www.sbvitkov.cz

Datová schránka:

ID: p8sk8fk

Případné platby lze poukázat

Komerční banka: 123-1450980207/0100

IČO

00489557

DIČ

CZ00489557

Příjem žádostí

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace – Opavská 21, 749 01 Vítkov

1. Ústně lze podat žádost:

  • telefonicky
  • osobně

2. Písemně lze podat žádost:

  • poštou (k rukám ředitelky)

3. Elektronickou poštou lze podat žádost prostřednictvím na sbvitkov@sbvitkov.cz ve formátu datových zpráv:

  • .doc, .txt., .rtf, .pdf, .htm, .html, .xls.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 16 zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Správa bytového fondu města Vítkova je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka vč. odvodů, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.